ASSOCIACIÓ D'ART-TERÀPIA ARTENEA


Artenea és una associació sense ànim de lucre, constituïda l'any 2009. Actualment desenvolupa la seva activitat a
Barcelona i més concretament al barri de Sant Andreu ,Congrés-Indians. L'objectiu és contribuir a una millora de la
qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional a través de l'Art-Teràpia i les Teràpies Alternatives.

Artenea es manté fidel als seus valors i els projectes tant a nivell intern, com amb la societat en general. I creiem en
un model participatiu i no jeràrquic, en el qual, la comunicació és fluïda i la relació entre els treballadors és estreta.


Facebook: Associació Art-Teràpia Artenea

ACTIVITATS

TEATRE / DANSA
Es treballa tot allò relacionat amb el cos amb constant equilibri amb la ment, aplicant técniques de dansa i teatre.
PINTURA
Un espai per la creació.Es treballa l'equilibri psíquic- emocional de tal manera que puguin exterioritzar els seus sentiments a través de la pintura.
MEDITACIÓ
Es treballen diferents tècniques de Relaxació amb sessions de "Cuenco-Teràpia" que afavoreixen la relaxació, alliberant tensions.